Historia filozofii

History of Philosophy

2022Z

Kod przedmiotu95S1O-HFI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Copleston F., Hitoria filozofii, t. tom 3, PWN, 1998, s. 450 2) Tatarkiewicz W., Hitoria filozofii, t. tom 2, PWN, 1990, s. 400
Literatura uzupełniająca
Uwagi