Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii I

History of Germany, Austria and Switzerland I

2021L

Kod przedmiotu95S1O-HNASI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura podstawowa zostanie podana podczas początkowych zajęć., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi