Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii II

History of Germany, Austria and Switzerland II

2022Z

Kod przedmiotu95S1O-HNASII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura podstawowa zostanie podana podczas początkowych zajęć., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi