Język łaciński

Latin

2021Z

Kod przedmiotu95S1O-JLAC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńCzytanie i akcentowanie. Materiał gramatyczno - leksykalny. Zwroty i sentencje łacińskie
Opis wykładówIA:Czytanie i akcentowanie. Materiał gramatyczno - leksykalny. Zwroty i sentencje łacińskie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Czyżma, E. Roguszczak, Język łaciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
Literatura uzupełniająca
UwagiBRAK