Konwersacje z leksyką III

Speaking and Lexis III

2022Z

Kod przedmiotu95S1O-KLIII
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńzajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: formy życia społecznego, miłość, możliwości znalezienia partnera życiowego, związki formalne i nieformalne, rodziny patchworkowe, życie singla – wady i zalety; zakupy, strategie marketingowe, konsumpcjonizm; reklama i jej rola w handlu, urlop, przygotowania do urlopu problemy w czasie urlopu, niekonwencjonalne sposoby spędzania urlopu, turystyka masowa i jej wpływ na gospodarkę i środowisko, natura, ochrona i zanieczyszczenie środowiska, zwierzęta w mieście.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koithan, U.; Schmitz, H., Sieber T., Sonntag, R. , Aspekte neu. B1 plus, Arbeitsbuch i Kursbuch, Klett-Langenscheidt, 2014 2) Koithan, U.; Schmitz, H., Sieber T., Sonntag, R. , Aspekte neu B2, Klett-Langenscheidt, 2015 3) Braun, B., Fügert, N., Jin, F. i in.., Kompass DaF B2.1, Klett, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi-