Konwersacje z leksyką IV

Speaking and Lexis IV

2022L

Kod przedmiotu95S1O-KLIV
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńzajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: porozumiewanie się niewerbalne, mowa ciała, small talk, kłótnia, sposoby rozwiązywanie konfliktów, rola wczesnej nauki języków obcych, praca, czynniki motywujące do pracy, praca zespołowa, ścieżki kariery zawodowej, praca a szczęście, duch pracy zespołowej, autoprezentacja, życie społeczne (sport przeciw przemocy, bieda i bogactwo, możliwości pomocy wyjścia z biedy, przyczyny ubóstwa), różnice płciowe, stereotypy dotyczące płc
Opis wykładówIA:zajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: porozumiewanie się niewerbalne, mowa ciała, small talk, kłótnia, sposoby rozwiązywanie konfliktów, rola wczesnej nauki języków obcych, praca, czynniki motywujące do pracy, praca zespołowa, ścieżki kariery zawodowej, praca a szczęście, duch pracy zespołowej, autoprezentacja, życie społeczne (sport przeciw przemocy, bieda i bogactwo, możliwości pomocy wyjścia z biedy, przyczyny ubóstwa), różnice płciowe, stereotypy dotyczące płci
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koithan, U., Schmitz, H., Sieber, T., Sonntag, R. , Aspekte neu B2. Kursbuch i Arbeitsbuch, t. -, Klett-Langenscheidt, 2015, s. - 2) Braun, B., Fügert, N., Jin, F. i in.., Kompass DaF B2.1, Klett, 2020 3) Daniels, A./Köhl-Kuhn, R., Mautsch, K. i in.., Mittelpunkt neu. B2, Klett, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi-