Konwersacje z leksyką I

Speaking and Lexis I

2021Z

Kod przedmiotu95S1O-KOLI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńzajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: przedstawianie się, szczęście, marzenia, bohaterowie naszych czasów, przyjaźń, formy życia i mieszkania, bezdomność, choroby i ich przyczyny, zdrowe i niezdrowe odżywianie, zdrowy styl życia, biorytm, stres i walka z nim
Opis wykładówIA:zajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: przedstawianie się, szczęście, marzenia, bohaterowie naszych czasów, przyjaźń, formy życia i mieszkania, bezdomność, choroby i ich przyczyny, zdrowe i niezdrowe odżywianie, zdrowy styl życia, biorytm, stres i walka z nim.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koithan, U.; Schmitz, H., Sieber T., Sonntag, R. , Aspekte neu. B1 plus, Arbeitsbuch i Kursbuch, Klett-Langenscheidt, 2014 2) Koithan, U. Schmitz, H. Sieber T., Sonntag, R. , Aspekte junior. Kursbuch B1 plus, Klett, 2017 3) Funk, H. Kuhn, Ch., Studio exprress. Kompaktkurs Deutsch B1, Cornelsen, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi