Konwersacje z leksyką II

Speaking and Lexis II

2021L

Kod przedmiotu95S1O-KOLII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńzajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: uczenie się ustawiczne, uczenie się i zapamiętywanie; strategie uczenia się i błędy w nauce, nauka a nowe media; praca zawodowa - oczekiwania względem przyszłego zawodu, ubieganie się o pracę, pomysły na przyszłą pracę zawodową lub własny biznes, formy życia społecznego - ich wady i zalety, szczęście, miłość, poszukiwanie partnera w sieci, zakupy, konsumpcja, życie w społeczeństwie konsumpcyjnym, możliwości i sposoby ograniczenia konsumpcji, reklama i jej rola w życiu i gospodarc
Opis wykładówIA:zajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: uczenie się ustawiczne, uczenie się i zapamiętywanie; strategie uczenia się i błędy w nauce, nauka a nowe media; praca zawodowa - oczekiwania względem przyszłego zawodu, ubieganie się o pracę, pomysły na przyszłą pracę zawodową lub własny biznes, formy życia społecznego - ich wady i zalety, szczęście, miłość, poszukiwanie partnera w sieci, zakupy, konsumpcja, życie w społeczeństwie konsumpcyjnym, możliwości i sposoby ograniczenia konsumpcji, reklama i jej rola w życiu i gospodarce
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koithan, U., Schmitz, H., Sieber, T., Sonntag, R., Aspekte neu B1 plus, Klett-Langenscheidt, 2014 2) Koithan, U., Schmitz, H., Sieber, T., Sonntag, R., Aspekte junior. Kursbuch B1 plus, Klett-Langenscheidt, 2017 3) Funk, H. Kuhn, Ch, Studio exprress. Kompaktkurs Deutsch B1, Cornelsen, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak