Pisanie akademickie

Academic Writing

2023Z

Kod przedmiotu95S1O-PISA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńćwiczenia z zakresu streszczenia tekstów naukowych oraz opracowania (interpretacji) tekstu naukowego. Specyfika tekstów akademickich (na przykładach tekstów modelowych) w zakresie stylu (m.in. stopnia formalności), odpowiednich zwrotów, organizacja tekstu i formułowanie jego celu. Poprawność tekstu na poziomie języka: gramatyka, interpunkcja, pisownia, struktury leksykalne, konstrukcje składniowe, łączniki (zwłaszcza ich wartość logiczna). Technika pisania akapitów, zwięzłość, unikanie dwuznaczności, wyrażanie stopni pewności. Realizacja działań komunikacyjnych: definiowanie, uogólnianie, argumentowanie, porównanie, kontrastowanie, uwypuklanie, ocena, podawanie w wątpliwość, odcinanie się od słów, krytyczne odniesienie się do problemu. Umiejętność parafrazowania, streszczanie, klasyfikacja, cytowania i podawania źródeł bibliograficznych
Opis wykładówIA:ćwiczenia z zakresu streszczenia tekstów naukowych oraz opracowania (interpretacji) tekstu naukowego. Specyfika tekstów akademickich (na przykładach tekstów modelowych) w zakresie stylu (m.in. stopnia formalności), odpowiednich zwrotów, organizacja tekstu i formułowanie jego celu. Poprawność tekstu na poziomie języka: gramatyka, interpunkcja, pisownia, struktury leksykalne, konstrukcje składniowe, łączniki (zwłaszcza ich wartość logiczna). Technika pisania akapitów, zwięzłość, unikanie dwuznaczności, wyrażanie stopni pewności. Realizacja działań komunikacyjnych: definiowanie, uogólnianie, argumentowanie, porównanie, kontrastowanie, uwypuklanie, ocena, podawanie w wątpliwość, odcinanie się od słów, krytyczne odniesienie się do problemu. Umiejętność parafrazowania, streszczanie, klasyfikacja, cytowania i podawania źródeł bibliograficznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Buchner P., Campus Deutsch. Schreiben. , Hueber, 2015 2) --, Mittelpunkt. Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher Ausdruck, Klett, 2013 3) DAAD-Lektorengruppe, Schriftlicher Ausdruck. Materialien für den Unterricht an Auslandsgermanistiken, DAAD, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi