Proseminarium I

Proseminar I

2022Z

Kod przedmiotu95S1O-PROS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura podstawowa zostanie podana na pierwszych zajęciach., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi