Praktyka zawodowa

Professional Training

2023L

Kod przedmiotu95S1O-PRZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, -, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi