Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I

BA Seminar and Diploma Work I

2023Z

Kod przedmiotu95S1O-SLPDI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńzapoznanie się z zasadami pisania prac dyplomowych zgodnych z wymogami danej dyscypliny. Pogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu wybranej dyscypliny. Metodologia prowadzenia samodzielnej analizy zgodna z wybraną dyscypliną. Zasady gromadzenia i opracowywania materiałów źródłowych typowych dla danego zakresu badań. Wyrobienie umiejętności analizy i interpretacji literatury przedmiotu. -
Opis wykładówIA:zapoznanie się z zasadami pisania prac dyplomowych zgodnych z wymogami danej dyscypliny. Pogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu wybranej dyscypliny. Metodologia prowadzenia samodzielnej analizy zgodna z wybraną dyscypliną. Zasady gromadzenia i opracowywania materiałów źródłowych typowych dla danego zakresu badań. Wyrobienie umiejętności analizy i interpretacji literatury przedmiotu. --
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Umberto Eco , Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt : Doktor- Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften, UTB Uni-Taschenbücher , 2005 2) Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi