Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II

BA Seminar and Diploma Work II

2023L

Kod przedmiotu95S1O-SLPDII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńposzerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu wybranej dyscypliny i jej metodologii badań w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę badawczą i samodzielne przygotowanie pracy licencjackiej w wybranej dyscyplinie. Napisanie i ewaluacja całości pracy licencjackiej
Opis wykładówIA:poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu wybranej dyscypliny i jej metodologii badań w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę badawczą i samodzielne przygotowanie pracy licencjackiej w wybranej dyscyplinie. Napisanie i ewaluacja całości pracy licencjackiej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 2) Eco Umberto, Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt : Doktor- Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften, UTB Uni-Taschenbücher , 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi