Sprawności zintegrowane II

Integrated Skills

2023L

Kod przedmiotu95S1O-SZII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńzajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: poczucie czasu, życie w epoce multimediów, wady i zalety nowych mediów, współżycie społeczne (życie w domu wielogeneracyjnym, życie w Wohngemeinschaft), kompetencje miękkie, multitasking, zalety i wady globalizacj
Opis wykładówIA:zajęcia dotyczą następujących zakresów tematycznych: poczucie czasu, życie w epoce multimediów, wady i zalety nowych mediów, współżycie społeczne (życie w domu wielogeneracyjnym, życie w Wohngemeinschaft), kompetencje miękkie, multitasking, zalety i wady globalizacji
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koithan, U., Schmitz, H. Sieber, Tanja, Sonntag, Ralf, Aspekte 3. Lehrbuch i Arbeitsbuch, Klett-Langenscheidt, 2017 2) Lodewick, Klaus, Bartel 2, Fabouda, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi-