Technologie informacyjne w humanistyce

Information Technology in the Humanities

2021Z

Kod przedmiotu95S1O-TIH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karol Przeździecki, Witold Sikorski, Wiktor Treichel, Technologie informacyjne dla studentów, Witkom, 2017 2) Adam Jaronicki, ABC MS Office 2016 PL, Helion, 2016 3) Aleksandra Tomaszewska, ABC Word 2016 PL, Helion, 2015 4) Tom Negrino, PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty, Helion, 2011 5) Danuta Mendrala, Marc Szeliga, Access 2016 PL, Helion, 2016 6) Witold Wrotek, Office 2016 PL Kurs, Helion, 2016 7) Piotr Wróblewski, MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Helion, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi