Tłumaczenie pisemne

Written Translation

2022Z

Kod przedmiotu95S1O-TPI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekultura języka polskiego, wstęp do teorii przekładu
Wymagania wstępneznajomość języka polskiego oraz języka niemieckiego
Opis ćwiczeńwprowadzenie leksyki charakterystycznej dla danego rodzaju tłumaczeń pisemnych; wskazanie konieczności posługiwania się w pracy tłumacza słownikami różnego typu; tłumaczenie pisemne prostych tekstów z zakresu języka kulinarnego oraz języka urzędowego w zakresie umów (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa o pracę) z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski; omówienie problemów, z którymi tłumacz w praktyce translatorskiej boryka się najczęściej: analiza błędów tłumaczeń przedstawianych przez studentów ze szczególnym uwzględnieniem interferencji, kalek językowych oraz faux amis. Z pomocą prowadzącego studenci zastanawiają się nad sposobami tłumaczenia takich faktów językowych, do jakich należą np. idiomy, neologizmy, nazwy własne, elementy obce w kulturze języka docelowego, etc. Tłumaczone teksty stanowią punkt wyjścia do dyskusji o wierności/niewierności przekładu, granicach przekładalności, rodzajach ekwiwalencji oraz o zakresie kompetencji i odpowiedzialności tłumacza
Opis wykładówIA:wprowadzenie leksyki charakterystycznej dla danego rodzaju tłumaczeń pisemnych; wskazanie konieczności posługiwania się w pracy tłumacza słownikami różnego typu; tłumaczenie pisemne prostych tekstów z zakresu języka kulinarnego oraz języka urzędowego w zakresie umów (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa o pracę) z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski; omówienie problemów, z którymi tłumacz w praktyce translatorskiej boryka się najczęściej: analiza błędów tłumaczeń przedstawianych przez studentów ze szczególnym uwzględnieniem interferencji, kalek językowych oraz faux amis. Z pomocą prowadzącego studenci zastanawiają się nad sposobami tłumaczenia takich faktów językowych, do jakich należą np. idiomy, neologizmy, nazwy własne, elementy obce w kulturze języka docelowego, etc. Tłumaczone teksty stanowią punkt wyjścia do dyskusji o wierności/niewierności przekładu, granicach przekładalności, rodzajach ekwiwalencji oraz o zakresie kompetencji i odpowiedzialności tłumacza.
Cel kształceniazapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat warsztatu pracy tłumacza, z wariantowością technik tłumaczenia, zależnych od materii przekładu, wdrożenie do pracy ze słownikami różnego typu oraz innymi narzędziami tłumacza (np. wyszukiwarka google), wprowadzenie w pracę nad tłumaczeniami prostych tekstów fachowych, zapoznanie z podstawowym fachowym słownictwem i wyrażeniami związanymi z omawianym zakresem tematycznym; uświadomienie studentom potrzeby systematycznego budowania własnego warsztatu pracy, w którym ważną rolę odgrywają umiejętności poszukiwania informacji i wielokrotnego sprawdzania efektu czynności translatorskich.
Literatura podstawowa1) R. Lipczuk/E. Leibfried/K. Nerlicki/S. Feuchert, Lehr- und Übungsbuch zur deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung, Szczecin: Agencja Wydawnicza Giga, 2001 2) -, Materiały przygotowane przez prowadzącego i udostępnione studentom - np. oryginalne przepisy kulinarne, karty dań, teksty użytkowe (np. umowa)., -, -
Literatura uzupełniająca
UwagiWarunki zaliczenia: Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach bez względu na ich tryb (stacjonarny lub zdalny).