Wiedza o akwizycji i nauce języków

Language Acquisition and Learning

2021Z

Kod przedmiotu95S1O-WANJ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPojęcia języka, akwizycji i nauczania, dwujęzyczności, wielojęzyczności/różnojęzyczności; podstawowe wiadomości o nabywaniu pierwszego języka przez dziecko; wpływ języka pierwszego na akwizycję języka drugiego/obcego; wybrane zjawiska związane z nabywaniem/uczeniem się języka drugiego/obcego (transfer, interferencja, interlingwa); wpływ czynników indywidualnych na akwizycję języka drugiego/obcego: czynniki natury biologicznej, zmienne kognitywne, czynniki afektywne; strategie uczenia się. i posługiwania językiem obcym ze szczególnym uwzględnieniem strategii opanowywania słownictwa; rola świadomości językowej, uczeniowej i komunikacyjnej w akwizycji języka obcego.
Opis wykładów---
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pawlak Mirosław, CZYM SĄ RÓŻNICE INDYWIDUALNE W NAUCE JĘZYKA OBCEGO I JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?, t. 02, Języki Obce w Szkole, 2019, s. 5-12 2) Dąbrowska Małgorzata, ROLA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH W AKTYWACJI STRATEGII UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH, t. 4(1), Economic and Regional Studies, 2010, s. 90–108 3) Lewicka Grażyna, O ważniejszych wyznacznikach akwizycji języka drugiego, t. 5(3), Konińskie Studia Językowe, 2017, s. 323-334
Literatura uzupełniająca
Uwagi---