Wstęp do językoznawstwa

Introduction to Linguistics

2021L

Kod przedmiotu95S1O-WDJ
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńzapoznanie z terminologią używaną w językoznawstwie, wprowadzenie do problematyki poszczególnych działów lingwistyki takich jak m.in.: fonetyka i fonologia, morfologia, słowotwórstwo, składnia, lingwistyka tekstu, socjolingwistyka, pragmalingwistyka, semantyka, leksykografia, języki fachowe, glottodydaktyka, translatoryka; wybrane problemy metodologiczne językoznawstwa, m.in.: językoznawstwo wśród innych nauk; Cechy specyficzne badań humanistycznych. -
Opis wykładówIA:zapoznanie z terminologią używaną w językoznawstwie, wprowadzenie do problematyki poszczególnych działów lingwistyki takich jak m.in.: fonetyka i fonologia, morfologia, słowotwórstwo, składnia, lingwistyka tekstu, socjolingwistyka, pragmalingwistyka, semantyka, leksykografia, języki fachowe, glottodydaktyka, translatoryka; wybrane problemy metodologiczne językoznawstwa, m.in.: językoznawstwo wśród innych nauk; Cechy specyficzne badań humanistycznych. --
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzegorczykowa, R, Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 2) Wille, L./Maziarz, R., Einführung in die Sprachwissenschaft, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012 3) Żebrowska, E./ Dovhopolyy, Y., Linguistik. Eine Einführung für Germanistikstudenten., Wydawnictwo UWM., 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi