Wstęp do literaturoznawstwa

Introduction to Literary Studies

2021Z

Kod przedmiotu95S1O-WDL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńNa ćwiczeniach studenci poznają następujące podstawy literaturoznawstwa: określenie zakresu nauki o literaturze, charakterystykę tekstu literackiego, narzędzia zrozumienia i interpretacji tekstu literackiego, podstawy metodologii badań literackich, gatunki literackie (epika, liryka i dramat), formy narracji, sposoby analizy wiersza
Opis wykładówIA:Na ćwiczeniach studenci poznają następujące podstawy literaturoznawstwa: określenie zakresu nauki o literaturze, charakterystykę tekstu literackiego, narzędzia zrozumienia i interpretacji tekstu literackiego, podstawy metodologii badań literackich, gatunki literackie (epika, liryka i dramat), formy narracji, sposoby analizy wiersza.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kocher, U., Krehl, C., Literaturwissenschaft. Studium - Wissenschaft - Beruf, Akademie-Verlag, 2008 2) Vogt, J., Einladung zur Literaturwissenschaft, W. Fink, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi-