Wiedza o krajach niemieckojęzycznych

German-Speaking Countries – An Overview

2021Z

Kod przedmiotu95S1O-WKN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńzagadnienia związane z geografią, podziałem administracyjnym, symbolami narodowymi, gospodarką oraz głównymi gałęziami przemysłu, kulturą dnia codziennego i tradycjami krajów niemieckojęzycznych
Opis wykładówIA:zagadnienia związane z geografią, podziałem administracyjnym, symbolami narodowymi, gospodarką oraz głównymi gałęziami przemysłu, kulturą dnia codziennego i tradycjami krajów niemieckojęzycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ptak M., Gilly D., Servus Du! Österreich für Jugendliche, bmukk, 2005 2) Gaisdosch U., Müller Ch., Zur Orientierung. Deutschland in 20 Stunden., Max Hueber Verlag, 2010 3) --, Schweiz in Sicht. , swissworld.org, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi