Wykład monograficzny I

Monographic Lecture I

2023Z

Kod przedmiotu95S1O-WMI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówwykład stanowi monograficzne, całościowe ujęcie pewnego zagadnienia z wybranej dyscypliny: z literaturoznawstwa lub językoznawstwa; prowadzący przedstawia na pierwszych zajęciach temat wykładu i szczegółowy opis zajęć stanowiący załącznik do sylabusa.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Literatura zaproponowana przez prowadzącego zajęcia, ---, t. ---, ---, ---, s. ---
Literatura uzupełniająca
Uwagi