Wiedza o społeczeństwie krajów niemieckojęzycznych

German-speaking Countries Societies – An Overview

2023L

Kod przedmiotu95S1O-WSKN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńtematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z problematyką społeczeństwa i życia społecznego krajów niemieckiego obszaru językowego. Kultura pamięci - geneza, terminologia, przykłady. Problematyka zajęć podlega stałej aktualizacji o najnowsze wydarzenia w krajach niemieckojęzycznych
Opis wykładówIA:tematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z problematyką społeczeństwa i życia społecznego krajów niemieckiego obszaru językowego. Kultura pamięci - geneza, terminologia, przykłady. Problematyka zajęć podlega stałej aktualizacji o najnowsze wydarzenia w krajach niemieckojęzycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) --, https://www.oesterreich.com/de/staat/zahlen-und-fakten, --, -- 2) --, https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/pdf-downloads-e-paper, --, -- 3) Traba, Robert, Polska i niemiecka kultura pamięci., http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/44, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi