Warsztaty translatorskie – biznes

Translation Workshop - Business

2023L

Kod przedmiotu95S1O-WTB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Julian Maliszewski, Strategie translatoryczne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych w biznesie: tłumaczenie, przekład, komunikacja , Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2005 2) Harald Marschner, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Umowy handlowe, CH Beck, 2006 3) Jan Iluk, Artur Dariusz Kubacki, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych, Wydawnictwo Promocja XXI, 2006 4) Iwona Kienzler, Niemiecki. Korespondencja handlowa, Lingo, 2015 5) Justyna Plizga, Niemiecki w tłumaczeniach Business cz.1 i 2, t. I, II, Preston Publishing, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi