Warsztaty translatorskie – komunikacja społeczna i media

Translation Workshop - Social Communication and Media

2023Z

Kod przedmiotu95S1O-WTKSM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Arkadiusz Belczyk, Tłumaczenie filmów, Dla szkoły, 2007 2) Grażyna Milińska, Praxis des Übersetzens Polnisch-Deutsch, Oldenbourg Verlag, 2011 3) Teresa Tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny, PWN, 2019 4) Małgorzata Tryuk, Przekład ustny środowiskowy, PWN, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi