Wstęp do teorii przekładu

Introduction to Translation Theory

2021L

Kod przedmiotu95S1O-WTP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzedmiot obejmuje terminologię z zakresu wiedzy o przekładzie, a także z zakresu technik tłumaczenia pisemnego oraz ustnego. Wyjaśniony będzie złożony charakter pracy tłumacza, przeanalizowane zostaną jego najbardziej kluczowe kompetencje. Ponadto omawiana będzie relacja STYL – PRZEKŁAD a także pojęcia intertekstualności, kontekstu, ekwiwalencji, egzotyzacji oraz interpretacji w procesie przekładu. Szczególna uwaga skierowana będzie na problematykę nieprzekładalności. Zostaną przeprowadzone również ćwiczenia z zakresu krytyki przekładu, w ramach których podjęta będzie analiza tych wszystkich problemów, które zakładała analiza teoretyczna. Oznacza to, że w ramach zajęć studenci zdobywają nie tylko wiedzę lecz również doskonalą sprawności językowe i tłumaczeniowe
Opis wykładówIA:Przedmiot obejmuje terminologię z zakresu wiedzy o przekładzie, a także z zakresu technik tłumaczenia pisemnego oraz ustnego. Wyjaśniony będzie złożony charakter pracy tłumacza, przeanalizowane zostaną jego najbardziej kluczowe kompetencje. Ponadto omawiana będzie relacja STYL – PRZEKŁAD a także pojęcia intertekstualności, kontekstu, ekwiwalencji, egzotyzacji oraz interpretacji w procesie przekładu. Szczególna uwaga skierowana będzie na problematykę nieprzekładalności. Zostaną przeprowadzone również ćwiczenia z zakresu krytyki przekładu, w ramach których podjęta będzie analiza tych wszystkich problemów, które zakładała analiza teoretyczna. Oznacza to, że w ramach zajęć studenci zdobywają nie tylko wiedzę lecz również doskonalą sprawności językowe i tłumaczeniowe.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) U. Dąmbska-Prokop, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, t. -, wyd. Educator, 2000, s. - 2) J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, t. -, wyd. PWN, 1993, s. - 3) A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, t. -, wyd. UAM, 1998, s. - 4) G. Ojcewicz, Podstawy translatoryki, t. -, wyd. UG, 1991, s. - 5) K. Lipiński, Vademecum tłumacza, t. -, wyd. Idea, 2000, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-