Warsztaty translatorskie – turystyka

Translation Workshop - Tourism

2022Z

Kod przedmiotu95S1O-WTT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Magdalena Knap, Rozważania na temat kompetencji tłumacza tekstów specjalistycznych na przykładzie języka turystyki, t. 6, SEJ, 2017, s. 59-75 2) Iwona Kienzler, Słownik turystyki i hotelarstwa Niemiecko-Polski Polsko-Niemiecki, C.H. Beck, 2010 3) Boguslawa Whyatt et al, Tłumacz - praktyczne aspekty zawodu, UAM, 2016 4) Emmanuela E. Meiwes, Sprache und Tourismus: Eine Analyse deutschsprachiger Hotelwebseiten für den interkulturellen DaF-Unterricht (Interkulturelle Perspektiven in der Sprachwissenschaft und ihrer Didaktik), Waxmann, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi