Wybrane zagadnienia kulturoznawcze

2022L

Kod przedmiotu95S1O-WZK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Christoph Parry, Menschen, Werke, Epochen. Eine Einführung in die deutsche Kulturgeschichte, t. -, -, 2004, s. - 2) Wilhelm Gössmann, Deutsche Kulturgeschichte im Grundriss, t. -, -, 2006, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi