Wybrane zagadnienia literatury I

Selected Aspects in Literature

2022L

Kod przedmiotu95S1O-WZLI
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńĆwiczenia mają charakter dyskursywno-problemowy. Na podstawie wybranych tematów lub motywów literackich omawiane są utwory literackie niemieckiego obszaru językowego w perspektywie diachronicznej z zastosowaniem różnych metod literaturoznawczych
Opis wykładówIA:Ćwiczenia mają charakter dyskursywno-problemowy. Na podstawie wybranych tematów lub motywów literackich omawiane są utwory literackie niemieckiego obszaru językowego w perspektywie diachronicznej z zastosowaniem różnych metod literaturoznawczych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Daemmrich, H. S. / Daemmrich I.G., Themen und Motive in der Literatur, UTB, 1995 2) Beutin, W. i in., Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, J.B. Metzler, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi-