Związki interkulturowe w literaturze

Intercultural Relationships in Literature

2023Z

Kod przedmiotu95S1O-ZIL
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZapoznanie się z teorią literatury interkulturowej niemieckiego obszaru językowego, analiza i interpretacja wybranych utworów autorów reprezentujących ten nurt (literatura niemiecko-polska: Artur Becker, Dariusz Muszer, Radek Knapp i in., literatura niemiecko-turecka: Feridun Zaimoglu, Emine Sevgi Özdamar i in., ponadto niemieckojęzyczna twórczość autorów pochodzących z krajów byłej Jugosławii, byłego Związku Radzieckiego, Syrii, Mongolii i in.). Problematyka interkulturowości jest ściśle związana z transferem kulturowym oraz recepcją literatur obcych i własnej: w takiej konstelacji funkcjonuje niemiecka literatura żydowska
Opis wykładówIA:Zapoznanie się z teorią literatury interkulturowej niemieckiego obszaru językowego, analiza i interpretacja wybranych utworów autorów reprezentujących ten nurt (literatura niemiecko-polska: Artur Becker, Dariusz Muszer, Radek Knapp i in., literatura niemiecko-turecka: Feridun Zaimoglu, Emine Sevgi Özdamar i in., ponadto niemieckojęzyczna twórczość autorów pochodzących z krajów byłej Jugosławii, byłego Związku Radzieckiego, Syrii, Mongolii i in.). Problematyka interkulturowości jest ściśle związana z transferem kulturowym oraz recepcją literatur obcych i własnej: w takiej konstelacji funkcjonuje niemiecka literatura żydowska.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chiellino, C., Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Hand buch , Metzler, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi-