Analiza języka mediów

2022L

Kod przedmiotu96S2O-AJM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Durant, Lambrou, Language and Media, Routledge, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi