Czytanie tekstów naukowych I

2021Z

Kod przedmiotu96S2O-CTN1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) literatura ustalane , teksty źródłowe, artykuły naukowe, etc. w zależności od , przez prowadzącego, dziedziny
Literatura uzupełniająca
Uwagi