Elementy kultury popularnej

2022Z

Kod przedmiotu96S2O-EKP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Storey, John , Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction , Routledge, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi