Elementy przedsiębiorczości

2021Z

Kod przedmiotu96S2O-EPRED
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piecuch T., Przedsiębiorczość, Podstawy teoretyczne., Beck, 2013 2) Zięba K., Przedsiębiorczość, CeDeWu, 2016 3) Steinerowska-Streb I., Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, C.H. Beck, 2017 4) Lichtarski J. (red.)., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015 5) Kurczewska A., Przedsiębiorczość, PWE, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi