Filozofia języka

2022Z

Kod przedmiotu96S2O-FJEZ
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTeorie na temat pochodzenia języka, w tym teoria płynności kognitywnej. Znaczenie w języku (znaczenie dosłowne a figuratywne). Współzależność język-umysł-postrzeganie. Funkcje języka w dyskursie naukowym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lakoff, G. and M. Johnson , Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, Basic Books, 1999 2) Morris, M. , An Introduction to the Philosophy of Language, Cambridge University Press, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi