Język fachowy

2022Z

Kod przedmiotu96S2O-JFACH
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Budkiewicz, P., Angielski współczesny słownik tematyczny, rea, 2000, s. 10-404
Literatura uzupełniająca
Uwagi