Kultura i stylistyka języka polskiego

2021L

Kod przedmiotu96S2O-KiSJP
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bańkowska E., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, t. ., Książka i Wiedza, 2003, s. . 2) Bańko M., Polszczyzna na co dzień, t. ., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. . 3) Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U., Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, t. ., Universitas, 2013, s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi