Literatura anglojęzyczna I

2021L

Kod przedmiotu96S2O-LANG1
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówoszczególne wykłady koncentrują się na wybranych zagadnieniach literatury anglojęzycznej danego obszaru; materiał przedstawiany jest w kontekście historyczno-społeczno-kulturowym, na przykładzie wybranych autorów i dzieł,ĆWICZENIA:obejmują pogłębioną analizę wybranych utworów literackich lub ich fragmentów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii genologicznych, tematycznych i kontekstu historyczno-kulturowego
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michael Wood, Literature and the Taste of Knowledge, Cambridge University Press, 2005 2) Dominic Head, THE MODERNIST SHORT STORY. A Study in Therory and Practice, Cambridge University Press, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi