Literatura anglojęzyczna II

2022Z

Kod przedmiotu96S2O-LANG2
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceLiteratura amerykańska
Wymagania wstępneznajomość terminologii literaturoznawczej, wiedza na temat historii literatury anglojęzycznej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZarysowanie najważniejszych nurtów i zjawisk w historii literatury amerykańskiej od połowy dwudziestego wieku do pierwszych dekad dwudziestego pierwszego wieku; przedstawienie podstawowych pojęć historyczno-literackich oraz gatunków literackich właściwych dla tych okresów; zapoznanie studentów z najważniejszymi trendami we współczesnej literaturze amerykańskiej, ukazanie jej zróżnicowania. 1. Literatura afro-amerykańska przed wojną i po drugiej wojnie światowej 2. Powieść w okresie powojennym. Naturalistyczna powieść wojenna. Twórczość pisarzy pochodzenia żydowskiego 3. Powieść w okresie powojennym. Literackie pokłosie "odrodzenia" amerykańskiego Południa 4. Dramat w latach czterdziestych i pięćdziesiątych 20 wieku 5. Dramat w drugiej połowie 20 wieku 5. Amerykańska poezja w okresie powojennym, główne trendy i grupy poetyckie 6. Nowatorskie tendencje w powieści lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 7. Literatura popularna 8. Literacki postmodernizm 9. Literatura mniejszości etnicznych i seksualnych 10. Powieść końca 20 i początku 21 wieku ,ĆWICZENIA:Analiza reprezentatywnych utworów, prozy, poezji i dramatu drugiej połowy dwudziestego wieku i początku dwudziestego pierwszego wieku. Rozpoznawanie najważniejszych tendencji, nurtów i podziałów we współczesnej literaturze amerykańskiej . 1. Tennessee Williams A Streetcar Named Desire 2. Carson McCullers The Ballad of the Sad Café 3. Bernard Malamud “The Magic Barrel” Philip Roth “Eli, The Fanatic” 4. Kurt Vonnegut Slaughterhouse-Five 5. Sylvia Plath “Lady Lazarus”, “Tulips”, “Black Rook in Rainy Weather” 6. Ken Kesey One Flew Over the Cuckoo’s Nest 7. Ray Bradbury “The Veldt”, Martian Chronicles (selected stories) 8. Toni Morrison The Bluest Eye 9. Arthur Miller The Archbishop’s Ceiling 10. Leslie Marmon Silko Ceremony 11. John Updike selected stories 12. Adrienne Rich Snapshots of a Daughter-in-Law 13. Cormack McCarthy The Road 14. E. L. Doctorow Andrew’s Brain
Cel kształceniaZarysowanie najważniejszych nurtów i zjawisk w historii literatury amerykańskiej od połowy dwudziestego wieku do pierwszych dekad dwudziestego pierwszego wieku; przedstawienie podstawowych pojęć historyczno-literackich oraz gatunków literackich właściwych dla tych okresów; zapoznanie studentów z najważniejszymi trendami we współczesnej literaturze amerykańskiej, ukazanie jej zróżnicowania oraz przybliżenie reprezentatywnych utworów, ćwiczenie metod analizy literackiej.
Literatura podstawowa1) N.Baym (Ed.) , Norton Anthology of American Literature , Norton, 2002 2) R. Gray, A History of American Literature, Blackwell, 2004 3) R. Ruland, M/ Bradbury , From Puritanism to Postmodernism, wyd. , Penguin, 1992 4) A. Salska (red.) , Historia literatury amerykańskiej XX wieku, Universitas, 2003
Literatura uzupełniająca1) Emory Elliott (red.), wyd. Columbia University Press , Columbia Literary History of the United States , 1988r., tom 2) Josephine G. Hendin (red.), wyd. Blackwell, A Concise Companion to Postwar American Literature and Culture, 2004r., tom
Uwagi