Literatura i kultura wizualna

2022L

Kod przedmiotu96S2O-LiKW
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Seweryna Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, PWN, 1994 2) Ruth Webb, Ekphrasis, imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice , ASHGATE, 2009 3) Liliane Louvel, Poetics of the Iconotext, ASHGATE, 2011 4) Robert Stam, Film Theory. An Introduction, Blackwell Publishers, 2000 5) Jakob Isak Nielsen, Camera Movement in Narrative Cinema - Towards a Taxonomy of Functions, Department of Inf. & Media Studies, University of Aarhus, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi