Praktyczna nauka języka angielskiego – gramatyka tekstu I

2021Z

Kod przedmiotu96S2O-PNJAGT1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Graver, B. D., Advanced English Practice, OUP, 1971 2) Swan, M., Practical English Usage, OUP, 1994 3) Thomson, A. J. and A. V. Martinet, A Practical English Grammar, OUP, 1986 4) Gethin, H., Grammar in Context, Longman, 1992 5) Foley, M. and D. Hall, My GrammarLab Advanced C1/C2, Pearson, 2012 6) Swan, M. and D. Baker, Grammar Scan, OUP, 2008 7) Evans V., CPE Use of English, Express Publishing, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi