Praktyczna nauka języka angielskiego- konwersacje I

2021L

Kod przedmiotu96S2O-PNJAK1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kurtyka, A., Prove your point, Egis, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi