Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje II

2022Z

Kod przedmiotu96S2O-PNJAK2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńW zakresie konwersacji tematyka zajęć dotyczy zjawisk związanych z szeroko rozumianym rozwojem społecznym, emocjonalnym i intelektualnym człowieka oraz wybranymi zagadnieniami życia we współczesnym świecie. Wyboru części tematów dokonują indywidualnie sami studenci. Przykładowe tematy zajęć: Ostracyzm, potrzeba przynależności ; Altruizm, dlaczego pomagamy innym; Relacje: przyjaźń, miłość, małżeństwo, etc; Kłamstwo; dlaczego kłamiemy; Syndrom impostora; Poczucie humoru: jego zalety, wady i funkcje; Eksperyment Stanleya Milgrama i jego znaczenie dla nas; Efekt wypalenia; Agresja i przemoc; Szczęście i jak je osiągnąć; Tematy z mediów; Tematy zaproponowane przez studentów;
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni , Scientific American Mind, Scientific American, różne 2) różni, TED lectures, TED.com, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi