Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje III

2022L

Kod przedmiotu96S2O-PNJAK3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńW zakresie konwersacji tematyka zajęć dotyczy zjawisk związanych z szeroko rozumianym rozwojem społecznym, emocjonalnym i intelektualnym człowieka oraz wybranymi zagadnieniami życia we współczesnym świecie. Wyboru części tematów dokonują indywidualnie sami studenci. Przykładowe tematy omawiane na zajęciach: Stres i radzenie sobie z nim; Odporność I wytrwałość; Depresja; Plotkowanie: czemu interesuje nas życie innych ludzi; Pamięć; Uzależnienia, nałogi; Starość we współczesnym społeczeństwie; Zmysły; nasze postrzeganie rzeczywistości Zmysły; synestezja; Kreatywność; Samodoskonalenie; praca and sobą; Kobiety I mężczyźni: różnice i podobieństwa; Tematy z mediów; Tematy zaproponowane przez studentów.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi