Praktyczna nauka języka angielskiego – retoryka

2021Z

Kod przedmiotu96S2O-PNJAR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G.Reynolds , The Naked Presenter , New Riders , 2010 2) P.Bucki , Porozmawiajmy o komunikacji , Wydawnictwo Słowa i Myśli , 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi