Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane I

2021Z

Kod przedmiotu96S2O-PNJAUZ1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńĆwiczenia kształtujące umiejętności (receptywne) rozumienia i przetwarzania tekstów czytanych i słuchanych dotyczących głównie tekstów na temat aktualnych zagadnień życia we współczesnym świecie, w którym człowiek przyjmuje różne role zawodowe, społeczne i prywatne (materiały dobierane w zależności od podręcznika z poziomu C2, np. przedefiniowanie systemu edukacji w życiu człowieka, interakcje ludzi i technologii, nowe trendy w życiu społecznym i gospodarczym, znaczenie różnic kulturowych we współczesnym zmieniającym się świecie, dylematy moralne związane ze zmianami społecznym i postępem technologicznym), wysoko rozwinięte strategie interakcyjne (umiejętności produktywne), wysoko zaawansowane pod względem trafności i spójności słownictwo kolokwialne i profesjonalne.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dummet, P., Stephenson H., Lansford L., Keynote Proficient, t. I, National Geographic Learning, 2019
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak