Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane III

2022Z

Kod przedmiotu96S2O-PNJAUZ3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P.Dummett, Keynote Proficient, National Geographic Learning , 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi