Praktyczna nauka języka angielskiego – umiejętności zintegrowane IV

2022L

Kod przedmiotu96S2O-PNJAUZ4egz
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Egzamin
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńĆwiczenia kształtujące umiejętności rozumienia i przetwarzania tekstów czytanych i słuchanych dotyczących głównie tekstów na temat aktualnych zagadnień życia we współczesnym świecie, w którym człowiek przyjmuje różne role zawodowe, społeczne i prywatne. Ćwiczenie wysoko rozwiniętych strategii interakcyjnych (umiejętności produktywne), wysoko zaawansowane pod względem trafności i spójności słownictwo kolokwialne i profesjonalne. Zakres tematyczny:sukces i porażka; kryteria sukcesu; sukces edukacyjny; uczenie się przez całe życie; pokolenia Z/X; pokolenie Z a sukces zawodowy; zawody przyszłości; uczenie się i pamięć - najnowsze badania i trendy; wrodzone zdolności i inteligencja a osiągnięcia; kreatywność i innowacyjność; wynalazki przyszłości; produkty - mody i trendy.
Opis wykładówNie dotyczy ,EGZAMIN:Egzamin pisemny i ustny
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P.Dummett, Keynote Proficient , National Geographic Learning , 2017
Literatura uzupełniająca
UwagiZajęcia dotyczyć również będą spraw bieżących w życiu politycznym i społecznym, w oparciu o materiały autentyczne.