Pisanie tekstów naukowych

2021Z

Kod przedmiotu96S2O-PTN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Morley, Doyle, Pople, University Writing Course, Express Publishing, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi