Praktyka zawodowa

2022L

Kod przedmiotu96S2O-PZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAWODOWE:komunikowanie się w języku angielskim (zależnie od potrzeb pisemne lub ustne) w instytucjach, w których posługiwanie się językiem angielskim wynika z codziennych zadań danej instytucji oraz wykonywanie zadań zawodowych, związanych z użyciem języka angielskieg
Opis wykładówI ZAWODOWE:komunikowanie się w języku angielskim (zależnie od potrzeb pisemne lub ustne) w instytucjach, w których posługiwanie się językiem angielskim wynika z codziennych zadań danej instytucji oraz wykonywanie zadań zawodowych, związanych z użyciem języka angielskiego
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Belczyk, Arkadiusz, Poradnik tłumacza, Idea , 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi