Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II

2021L

Kod przedmiotu96S2O-SMIPD2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńzapoznanie się z zasadami pisania prac dyplomowych zgodnych z wymogami danej dyscypliny i subdyscypliny (językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, glottodydaktyki lub translatoryki); pogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu wybranej dyscypliny i subdyscypliny; zapoznanie z zasadami gromadzenia i opracowywania materiałów źródłowych typowych dla danej dziedziny badań; wdrożenie metodologii prowadzenia samodzielnej analizy zgodnej z wybraną dyscypliną i subdyscypliną; opracowanie rozdziału teoretycznego pracy i analiza materiałów źródłowych
Opis wykładówIA:zapoznanie się z zasadami pisania prac dyplomowych zgodnych z wymogami danej dyscypliny i subdyscypliny (językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, glottodydaktyki lub translatoryki); pogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej z zakresu wybranej dyscypliny i subdyscypliny; zapoznanie z zasadami gromadzenia i opracowywania materiałów źródłowych typowych dla danej dziedziny badań; wdrożenie metodologii prowadzenia samodzielnej analizy zgodnej z wybraną dyscypliną i subdyscypliną; opracowanie rozdziału teoretycznego pracy i analiza materiałów źródłowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi